1- فایل کانکشن را از لینک مقابل دانلود کنید: vpn.ilam.ac.ir

2. فایل کانکشن را باز نمایید

windows-tutorial-1

3. گزینه Connect را انتخاب نمایید

windows-tutorial-pptp-9

4. نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نموده و گزینه Connect را انتخاب نمایید

windows-tutorial-pptp-10

برای قطع ارتباط به صورت زیر عمل نمایید:

1. فایل کانکشن را اجرا نمایید و اگر کانکشن باز است :
2. گزینه Hang up را انتخاب نمایید

windows-tutorial-pptp-11