ترافیک فعلی شبکه دانشگاه:
دانلود: 43.20 MB
آپلود: 5.44 MB

فرم درخواست پشتيباني نرم افزار و سخت افزار

 

با استفاده از سامانه اتوماسیون مراحل زیر را طی میکنیم: