ترافیک فعلی شبکه دانشگاه:
دانلود: 146.64 MB
آپلود: 11.11 MB

فرم درخواست پشتيباني نرم افزار و سخت افزار

 

با استفاده از سامانه اتوماسیون مراحل زیر را طی میکنیم: