ترافیک فعلی شبکه دانشگاه:
دانلود: 130.85 MB
آپلود: 10.09 MB

فرم درخواست پشتيباني نرم افزار و سخت افزار

 

با استفاده از سامانه اتوماسیون مراحل زیر را طی میکنیم: