ترافیک فعلی شبکه دانشگاه:
دانلود: 30.35 MB
آپلود: 2.04 MB

فرم درخواست پشتيباني نرم افزار و سخت افزار

 

با استفاده از سامانه اتوماسیون مراحل زیر را طی میکنیم: