ترافیک فعلی شبکه دانشگاه:
دانلود: 92.81 MB
آپلود: 7.99 MB

فرم درخواست پشتيباني نرم افزار و سخت افزار

 

با استفاده از سامانه اتوماسیون مراحل زیر را طی میکنیم: