ترافیک فعلی شبکه دانشگاه:
دانلود: 93.80 MB
آپلود: 6.86 MB

مدیر فناوری اطلاعات

مهندس رضا منصورپور

         مدیرفناوری اطلاعات

  •         شماره تماس:277-32234850-084
  •         پست الکترونیک: reza@ilam.ac.ir
  •