ترافیک فعلی شبکه دانشگاه:
دانلود: 59.55 MB
آپلود: 7.22 MB

باز کردن فایلهای الصاقی در اتوماسیون اداری

بعضی از فایلهای الصاقی در سامانه اتوماسیون اداری بعد از دانلود باز نمی شوند برای حل این مشکل از این طریق اقدام کنید:

ابتدا به صفحه الصاق فایلها در سامانه اتوماسیون اداری مراجعه نمایید

در کنار فایلهای الصاقی نوع آن نوشته شده است، به طور مثال اولین فایل در تصویر بالا با پسوند docx میباشد که نشان دهنده یک فایل word است، پس از دانلود فایل بالا(تقدیر) در سیستم خود، بر روی فایل کلیک راست نموده و مراحل زیر را انجام دهید:

اگر فایل docx  باشد:

بر روی فایل کلیک راست نموده و گزینه properties را انتخاب نمایید،

سپس از کادر باز شده گزینه change  را انتخاب نمایید:

و سپس با توجه به پسوند فایل دانلود شده نوع برنامه را انتخاب نمایید(در این تصویر پسوند فایل دانلود شده Docx میباشد برنامه ای که باید انتخاب شود word می باشد.

حال اگر پسوند فایل XLSX باشد فایل اکسل و اگر پسوند PDF باشد فایل AdobReader را انتخاب میکنیم.

نکته: در صورتی که برنامه مورد نظر در کادر بالا نباشد از گزینه Browse استفاده می کنیم.