ترافیک فعلی شبکه دانشگاه:
دانلود: 63.79 MB
آپلود: 6.30 MB

سامانه درخواست پشتیبانی

برای ارسال درخواست خود به سایت مرکز فناوری دانشگاه (Itc.ilam.ac.ir )مراجعه نموده و بر روی گزینه
سامانه درخواست پشتیبانی کلیک نمایید

 

و یا از طریق آدرس www.ilam.ac.ir/sdمی توانید مستقیماً وارد سامانه شوید.
 

 

پس از ورود به سامانه، سه بخش ( ) tabصفحه نخست، درخواستها و راهکارها را مشاهده می کنید:

 

با کلیک بر روی ارسال درخواست شما شکل زیر برای شما نمایش داده می شود:
 

در صورت استفاده از الگوها حیطه کار خود را مثلا نرم افزار را مشخص کنید و در سمت چپ درخواست خود به طور
مثال درخواست نصب نرم افزار را انتخاب نمایید
 

 

 

در قسمت شرح حتماً تلفن داخلی ، نام کامپیوتر ( )ComputerNameو شماره کیس را قید نمایید.
و یا از طریق مراحل زیر می توان ارسال خود را ارسال نمایید:

 

 

روی مساله جدید کلیک نمایید.در قسمت موضوع، موضوع درخواست خود را بنویسید و در قسمت شرح، شرح درخواست و تلفن داخلی، نام کامپیوتر
و شماره کیس را وارد نمایید. و گزینه افزودن درخواست را انتخاب نمایید
 

 

در قسمت راهکارها، راهکارهای حل مشکلات رایج را می توان دید، مثل کار نکردن چاپگر.