ترافیک فعلی شبکه دانشگاه:
دانلود: 43.20 MB
آپلود: 5.44 MB

سیستم VOIP دانشگاه

با توجه به راه اندازی آزمایشی سیستم VOIP دانشگاه، افراد و واحدهایی که تقاضای استفاده از این سیستم را دارند، می توانند با ارسال یک درخواست در سامانه پشتیبانی (لینک) از این امکان بهره مند شوند.

برای استفاده از این سیستم می توانید یکی از نسخه های زیر را برای دستگاه شخصی یا موبایل خود، دانلود نمایید: