ترافیک فعلی شبکه دانشگاه:
دانلود: 63.79 MB
آپلود: 6.30 MB

پست الکترونیک

ابتدا از طریق لینک زیر وارد سایت دانشگاه ایلام شوید:

www.ilam.ac.ir

 

در قسمت دسترسی سریع کلیک نموده  و گزینه پست الکترونیک دانشگاه (جدید) را انتخاب مینماییم.

 

در قسمت بعد نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید:

در قسمت inbox  ایمیلهای ورودی و در قسمت sent  ایمیل های ارسال شده را مشاهده میکنید،

برای ایجاد ایمیل جدید بر روی new email کلیک نمایید:

 

گزینه send  برای ارسال ایمیل میباشد، گزینه Discard  برای کنسل کردن و گزینه insert  برای ضمیمه کردن یک فایل میباشد.

و برای ذخیره ایمیل در Drafts روی  کلیک نموده و مطابق شکل گزینه save را انتخاب نمایید.

برای تغییر رمز عبور خود بر روی  کلیک نمایید و گزینه change password  را انتخاب نمایید:

 

 

 

در قسمت current password رمز کاربری خود را وارد نمایید و در قسمتهای New password و Confirm password  رمز کاربری جدید خود را وارد نموده ذخیره نمایید.

 

حال برای خروج از ایمیل خود بر روی اسم خو کلیک نموده و بر روی گزینه sign out کلیک نمایید.

 

با کلیک بر روی گزینه change  در قسمت پایین عکس پروفایل میتوانید عکس خود را قرار دهید.