ترافیک فعلی شبکه دانشگاه:
دانلود: 45.33 MB
آپلود: 6.14 MB

پرداخت شهریه آنلاین

همانطور که گفته شد شما تا يک ساعت وقت داريد تسويه حساب کنيد در غير اينصورت کليه واحدهاي انتخابي حدف مي گردد جهت پرداخت اينترنتي در قسمت پرداخت شهريه رفته و شکل زير مشاهده مي گردد.دکمه پرداخت را کليک نماييد.

بعد از آن صفحه زير براي شما نمايان مي شود که مقدار کارمزدي که از بانک به حساب شما اضافه مي گردد را اعلام مي کند

بعد از کيک بر روي ok صفحه زير مشاهده مي گردد که در صورت تمايل جهت پرداخت بايد بر روي دکمه بله کليک نماييد.لازم به ذکر است جهت پرداخت شهريه حتما بايد از کارتهاي عضو شتاب که قابليت پرداخت اينترنتي آن فعال شده است را استفاده نماييد.جهت دريافت اطلاعات بيشتر در اين زمينه بر روي لينک راهنماي پرداخت اينترنتي کارتهاي شتابکليک نماييد.(تعدادي از بانکهاي عضو شتاب عبارتند از :بانک سامان،بانک ملي،بانک ملت،بانک صادرات،بانک مسکن و کليه بانکهاي خصوصي)

بعد ا ز تاييد اين صفحه وارد صفحه بانک شده و اطلاعات کارت خود را بايد در قسمتهاي خواسته شده وارد نماييد که اين صفحه به شکل زير نمايان مي گردد.

 

شماره کارت: شماره 16 رقمي حک شده روي کارت مي باشد.رمز اينترنتي:منظور رمز دوم (رمزي که جهت خريد اينترنتي از طريق دستگاه عابر بانک بايد فعال گردد).کد سه رقمي يا چهار رقمي رو يا پشت کارت (cvv2) : مندرج بر روي کارت       مي باشد. تاريخ انقضاي کارت : مندرج روي کارت مي باشد در غير اينصورت بايد از دستگاه عابر بانک آن را دريافت کرد. حروف تصوير را همانطور که به شما نشان داده شده وارد نماييد. بعد از تکميل دکمه تاييد را کليک نماييد. که صفحه زير ظاهر مي گردد.

در صورتي که نتيجه بدون خطا باشد حتما بابد دکمه تکميل فرآيند خريد را کليک نماييد. در غير اينصورت پرداخت شما ناتمام مي باشد.بعد از آن صفحه زير نمايان شده که مرحله آخر کار شماست و شما بايد اين صفحه را پرينت گرفته و نزذ خود نگه داشته و يک کپي از آن را نيز به واحد مالي تحويل دهيد،تا در پرونده مالي شما ثبت گردد.

 

مراحل حذف و اضافه

پس از اخذ برگ حذف و اضافه دروس مورد نظر به صورت دستي در قسمت مربوطه درج شده و به تائيد استاد راهنما و مدير گروه رسانده ميشود . سپس توسط خود دانشجو در كامپيوتر بايد ثبت شود .  در خاتمه برگه حذف و اضافه انجام شده بايد تحويل اداره آموزش دانشكده گردد .

 

حذف و اضافه

1ـ در قسمت اضافه كد درس و كد گروه مورد نظر را وارد نموده و سپس گزينه اضافه را كليك كنيد .(مانند بخش انتخاب واحد عمل مي کند)

2 ـ بعد از مطمئن شدن از صحت كد درس و كد گروه گزينه انتخاب در ليست را كليك نماييد . بدين ترتيب درس مورد نظر در قسمت پايين ( نتيجه ) نمايان مي شود .

3-   جهت تغيير گروه بايدگروه جديد را ثبت نموده و كليد اعمال تغييرات فوق كليك نمائيد . کليه تغييرات با هم  انجام مي پذيرد.

 

تذكر :

چنانچه درس وارد شده از نظر كد درس و گروه ،تداخل ساعت در درس و امتحان، تكراري بودن ، عدم رعايت پيش نياز و هم نياز و يا درسي قبلا گذرانده شده , هيچگونه مشكلي نداشته باشد در قسمت نتيجه ،وضعيت آن به صورت ثبت شده نمايش داده مي شود . در غير اينصورت درس در انتخاب واحد دانشجو ثبت نهايي نخواهد شد .

 

 الف ) اگر واحد هاي پيشنهادي پاسخ گوي نياز انتخاب واحد شما در ترم مربوطه نمي باشد بايد هنگام انتخاب واحد حضوري به اداره آموزش  دانشكده  مراجعه كنيد. و كليه مراحل انتخاب واحد ( امضاي استاد راهنما و مراجعه به آموزش و گرفتن تاييديه ) را طي كنيد در  غير اين صورت نيازي به مراجعه به اداره آموزش و يا امضاي استاد راهنما نمي باشد. تاييديه انتخاب واحد را خود مي توانيد از  سيستم پرينت بگيريد و نزد خود نگه داريد.

 

ب )چنانچه دانشجويي به هر دليل نتواند, انتخاب واحد را از طريق اينترنت تا تاريخ ياد شده انجام دهدمي بايست طبق تقويم دانشگاهي به آموزش دانشکده مراجعه نمايند.بديهي است پس از تاريخ ياد شده هيچ گونه انتخاب واحدي براي دانشجوصورت نخواهد گرفت و مسئوليت آن به عهده دانشجو مي باشد.