ترافیک فعلی شبکه دانشگاه:
دانلود: 45.33 MB
آپلود: 6.14 MB

کارشناسان

مهندس رضا منصورپور   
 •         مدیر فناوری اطلاعات
 •         شماره تماس:277-32234850-084
 •         پست الکترونیک: reza@ilam.ac.ir

        

 
 •      
 •      

مهندس مهدی شریفی راد     
 •       کارشناس برنامه نویس تحت وب
 •       شماره تماس:277-32234850-084
 •       پست الکترونیک: m.sharifirad@ilam.ac.ir

مهندس حسن کریمی تبار
 •      کارشناس برنامه نویس Application
 •      شماره تماس:277-32234850-084
 •      پست الکترونیک: karimitabar@ilam.ac.ir

مهندس احمد جمشیدی
 •       کارشناس سخت افزار دانشگاه
 •       شماره تماس:----32234850-084
 •       پست الکترونیک: a.jamshidi@ilam.ac.ir

مهندس مریم صفایی نیا
 •       کارشناس شبکه
 •       شماره تماس:----32234850-084
 •       پست الکترونیک: m.safaee@ilam.ac.ir

مهندس نادر سایه میری
 •      کارشناس دانشکده فنی و مهندسی
 •      شماره تماس:283-32234850-084
 •      پست الکترونیک: n.sayehmiri@ilam.ac.ir

مهندس محمد کسعلی
 •      کارشناس سایت اینترنت مرکزی
 •      شماره تماس:255-32234850-084
 •      پست الکترونیک: m.kasali@ilam.ac.ir

مهندس علی خسرو زاده
 •      کارشناس دانشکده کشاورزی
 •      شماره تماس:255-32234850-084
 •      پست الکترونیک: r.khosrozadeh@ilam.ac.ir

مهندس یاسر سلیمانی
 •      کارشناس دانشکده‌های ادبیات و علوم انسانی،
 •      علوم پایه و الهیات و معارف اسلامی
 •      شماره تماس:293-32234850-084
 •      پست الکترونیک: y.solaimani@ilam.ac.ir
 •            

 


مهندس سمیه غفوریان
 •       کارشناس وب سایت
 •       شماره تماس:----32234850-084
 •       پست الکترونیک: s.ghaforiyan@ilam.ac.ir