ترافیک فعلی شبکه دانشگاه:
دانلود: 43.20 MB
آپلود: 5.44 MB

گراف پهنای باند اینترنت

 

گراف میزان استفاده از شبکه دانشگاه در حال حاضر:

 


 

گراف میزان استفاده از شبکه اینترنت:

 


 

گراف میزان استفاده از شبکه اینترانت:

 


 

خوابگاه مطهری:

 


 

خوابگاه اختیارزاده:

 


 

خوابگاه دانش:

 


 

خوابگاه الغدیر:

 


 

خوابگاه ورمزیار:

 


 

خوابگاه رضایی نژاد:

 


 

خوابگاه کوثر:

 


 

خوابگاه اندیشه:

 


 

خوابگاه بنت الهدی: