ترافیک فعلی شبکه دانشگاه:
دانلود: 59.55 MB
آپلود: 7.22 MB

استقرار سیستم Active Directory و راه اندازی سیستم SCCM در دانشگاه ایلام

در راستای استقرار سیستم Active Directory  در دانشگاه ایلام و راه اندازی سیستم SCCM، از ابتدای سال جاری کارشناسان شبکه در حال اتصال سیستمهای دانشگاه به این سیستم می باشند، پس از اتمام اتصال سیستمها تنها کاربرانی امکان استفاده از شبکه دانشگاه، اینترنت و آنتی ویروس را خواهند داشت که سیستمهای اداری آنها به این سیستم متصل شده و برای آنها حساب کاربری  Active Directory  ایجاد شده باشد.