ترافیک فعلی شبکه دانشگاه:
دانلود: 63.79 MB
آپلود: 6.30 MB

فعالسازی گواهینامه SSL سرویس پست الکترونیکی دانشگاه

در راستای ارتقا امنیت پست الکترونیکی دانشگاه کاربران سرویس پست الکترونیکی دانشگاه می توانند از گزینه Secure login جهت ورود امن به سرویس پست الکترونیکی دانشگاه استفاده نمایند.

https://mail.ilam.ac.ir