ترافیک فعلی شبکه دانشگاه:
دانلود: 63.79 MB
آپلود: 6.30 MB

فعالسازی سرویس «عبور موقت» در خوابگاههای دانشگاه به مدت 48 ساعت

با توجه به انجام تغییرات شبکه ای، اتصال به اینترنت خوابگاه های دانشجویی دانشگاه ایلام از امروز 1 اردییهشت به مدت 48 ساعت، بدون نیاز به نام کاربری و از طریق لینک "عبور موقت" امکان پذیر می باشد.

لازم به ذکر است که سرویس حساب کاربری کماکان فعال می باشد، اما در صورت استفاده از سرویس "عبور موقت" حجمی از حساب کاربری شما کاسته نخواهد شد.