برای آشنایی و نحوه استفاده از سامانه های  دانشگاه می توانید از راهنماهای این صفحه استفاده نمایید .

 

 جهت ثبت نام در سامانه شناسه یکتا و دریافت کد  UID  می توانید از فایل راهنمای گام به گام زیر استفاده کنید.جهت دریافت روی لینک زیر کلیک نمایید. 

راهنمای ثبت نام در سامانه شناسه کاربری یکتا
قابل توجه کاربران:
پیرو اطلاعیه های مکرر مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه مبنی بر غیر فعال شدن امکان بازیابی شناسه کاربری یکتا از طریق پیامک ، کاربران می بایست از طریق ثبت پست الکترونیک شخصی  در سامانه شناسه کاربری یکتا ، این امکان را برای خود فراهم آورند تا رمز فراموش شده خود را از طریق پست الکترونیک دریافت نمایند .
از این رو فایل راهنمای ثبت پست الکترونیک شخصی و همچنین ساخت ایمیل و جیمیل در زیر برای کاربران قابل دریافت می باشد .
ثبت پست الکترونیک شخصی در سامانه شناسه کاربری یکتا
دریافت فایل ساخت پست الکترونیک