راهنمای اتصال به شبکه دانشگاه

اتصال به شبکه دانشگاه (سیستم های خارج از Domain)

سیستم هایی که به Active Directory دانشگاه متصل نیستند برای اتصال باید از پروتکل Dot1x استفاده کننند.

راهنمای اتصال:

(کسانی که یکبار تنظیمات را طبق راهنما انجام داده باشند در صورت تغییر username یا password باید مرحله شماره 10 را دوباره انجام دهند.)

1)مطابق شکل زیرابتدا در قسمت search سیستم خود عبارت service را جستجو کرده و Services را باز کنید.

2)سپس سرویس  Wired AutoConfig را در این قسمت پیدا کنید و روی آن راست کلیک کرده و روی Properties  کلیک کنید.

3)مطابق شکل زیر تنظیمات را انجام دهید. (روی start کلیک کنید.)

4)سپس Control Panel را باز کنید و وارد Network and Sharing Center شوید.

5)روی Change adapter setting کلیک کنید.

6)روی کارت شبکه مورد نظر راست کلیک کرده و روی properties کلیک کنید.

7)تنظیمات مربوطه را مطابق شکل زیر انجام داده و روی setting کلیک کنید.

8)تنظیمات مربوطه را مطابق شکل زیر انجام داده و روی Configure کلیک کنید.(تیک گزینه ی مشخص شده باید خالی باشد)

9)(تیک گزینه ی مشخص شده باید خالی باشد)

10)تنظیمات مربوطه را مطابق شکل زیر انجام داده و روی Save credentials  کلیک کرده و username و password خود را با دقت وارد کنید.(دقت کنید کهuser authentication را انتخاب کرده باشید.)

11)تمام پنجره ها را OK کنید.