ساخت پست الکترونیک

قابل توجه کاربران:

پیرو اطلاعیه های مکرر مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه مبنی بر غیر فعال شدن امکان بازیابی شناسه کاربری یکتا از طریق پیامک،کاربران می بایست از طریق ثبت پست الکترونیک شخصی در سامانه شناسه کاربری یکتا،این امکان را برای خود فراهم آورند تا رمز فراموش شده خود را از طریق پست الکترونیک دریافت نمایند .

از این رو فایل راهنمای ثبت پست الکترونیک شخصی و همچنین ساخت Email و Gmail در زیر برای کاربران قابل دریافت می باشد .


ساخت پست الکترونیک