سامانه آموزش الکترونیک

سامانه آموزش الکترونیک

دانشگاه ایلام بخش آموزش الکترونیکی را با هدف گام نهادن در مسیر استفاده از شیوه های نوین آموزش و یاددگیری راه اندازی نموده است.
این بخش شامل برخی دوره های الکترونیکی و نیز جزوات برخی دروس می باشد.

از جمله مزایای این بخش می توان :

• كاهش هزینه‌های آموزشی،ایاب و ذهاب و تسهیلات كارگاه یاابزارهای دوره آموزشی و كاهش اتلاف وقت كارآموز
• آموزش تعداد زیادی كارآموز در مدتی كوتاه
• كاهش مشكلات اداری ناشی ازانجام مراحل ثبت نام و انتخاب واحد و متعاقب آن كاهش هزینه
• بهره‌مندی حجم كثیری از كارآموزان از آموزش به موقع با دست‌یابی به دوره‌ها یا برنامه‌های آموزشیonlineاز راه دور
• افزایش توانایی و مهارت کاربران در فراگیری اطلاعات
• وجود سیستمی جهت اندازه گیری و ارزیابی آموزشی
• ارایه قوی‌تر عناصر گرافیكی مانند استفاده از هنر، نمودار یا عكس
• امکان تهیه كلیه مواد مکمل آموزشی بدون نیاز به مراجعه به كتابخانه

  سامانه آموزش الکترونیک
  مرکز آموزش الکترونیک (lms.ilam.ac.ir)
  مرکز آموزش الکترونیک (vc.ilam.ac.ir)