راهنمای اتصال به اینترنت کوی اساتید و مجتمع رفاهی

راهنمای اتصال به اینترنت کوی اساتید و مجتمع رفاهی

کوی اساتید قدیم و جدید
کوی اساتید قدیم و جدید دانشگاه به وسیله لینک های وایرلس به دانشگاه متصل هستند. ساکنین کوی اساتید قدیم و جدید جهت استفاده از اینترنت دانشگاه نیازمند یک دستگاه مودم-روتر با قابلیت پشتیبانی از PPP0E هستند ، که پس از پیکربندی مودم_روتر می توانند از اینترنت دانشگاه استفاده نمایند.
مجتمع رفاهی دانشگاه ( چمران )
استفاده از اینترنت در این مجتمع همانند مشابه دیگر قسمت های داخل دانشگاه و خوابگاه های دانشجویی می باشد.برای استفاده از اینترنت در این مجتمع باید از شناسه کاربری یکتا جهت اتصال به شبکه وایرلس دانشگاه استفاده شود.