Preloader image

 سیستم راهنمای نرم افزارها و صفحات دانشگاه ایلام

راهنمای نام گذاری

به منظور تسهیل در آدرس دهی و دستیابی به اماکن(ساختمان ها و اتاق ها) و تجهیزات(رایانه ها ) دانشگاه، از الگوی زیر بهره گرفته شده است:

 

آدرس بالا مربوط به مرکز فناوری اطلاعات می باشد:

ساختمان کتابخانه مرکزی طبقه چهارم اتاق اول رایانه اول

 

لیست نام ساختمان های دانشگاه ایلام :

مخفف

نام

مخفف

نام

CN

ساختمان مرکزی

HS

دانشکده ادبیات

CL

کتابخانه مرکزی

AGB,AGA

دانشکده کشاورزی

NA

نهاد رهبری

LDA

آزمایشگاه مرکزی

OG

دانشکده نفت و گاز

SP

تربیت بدنی

VEA

دامپزشکی

SC

دانشکده علوم پایه

EG

دانشکده فنی و مهندسی

CS

ساختمان فرهنگی

 

------------------------------------------------------------------------------

پیدا کردن آدرس رایانه خود :

بر روی آیکون کامپیوتر من (my computer) راست کلیک کرده و گزینه properties را انتخاب کنید :

 

 

عبارتی که در مقابل computer name  قید شده است آدرس رایانه شما را همانند فرمت توضیح داده شده در مثال بیان کرده است.

 

 

طریقه ترتیب نام گذاری اتاق و یا رایانه ها موجود در یک اتاق بدین صورت است :

ترتیب نام گذاری از شماره 1 بصورت ساعتگرد از اولین اتاق در سمت چپ شما، زمانی که وارد ساختمان می شوید صورت می پذیرد و از این رویه برای شماره گذاری رایانه های موجود در یک اتاق نیز استفاده می شود.لذا خواهشمند است از جابجا کردن رایانه ها خودداری فرمایید.